Tài Nguyên Học TậpVật Lý 8

Giải bài 25.6 trang 68 SBT Vật lí 8

Hướng dẫn Giải bài 25.6 trang 68 SBT Vật lí 8. Hy vọng với phương pháp giải bám sát chương trình sách giáo khoa giúp các em ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới.

Giải bài 25.6 trang 68 SBT Vật lí 8

Đổ 738g nước ở nhiệt độ 15℃ vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g và nhiệt độ 100℃. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 17℃. Tính nhiệt dung riêng của đồng, lấy nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K

Hướng dẫn giải bài

Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt: Qtỏa = Qthu

Bạn đang xem: Giải bài 25.6 trang 68 SBT Vật lí 8

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Nước: m1 = 738g = 0,738kg; t1 = 15oC; c1 = 4186J/kg.K

Đồng: m2 = 200g = 0,2kg; t2 = 100

Nhiệt lượng kế đồng: m3 = 100g = 0,1kg;

tcb = 17

Tìm cđ = c2 = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

Qtỏa = m1. C1 (t1 – t) = 0,2 C1 (100 – 17)

Nhiệt lượng do nước và nhiệt lượng nhiệt kế thu vào

Qthu 1 = m2. C2 ( t2 – t) = 0,738. 4186 (17 – 15)

và Qthu 2 = m3. C1 ( t2 – t)  = 0,1 C1 (17 – 15)

Vì Qtỏa = Qthu 1 + Qthu 2

=> 0,2 C1 (100 – 17) = 0,738. 4186 (17 – 15) + 0,1 C1 (17 – 15)

C1 ≈ 377 J/kg.K

Vậy nhiệt dung riêng của đồng ≈ 377 J/kg.K

Đăng bởi: Khoa Vật Lý – Trường ĐHSPHN

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập, Vật Lí Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *