Tài Nguyên Học TậpVật Lý 8

Giải bài 25.16 trang 70 SBT vật lí 8

Hướng dẫn Giải bài 25.16 trang 70 SBT vật lí 8. Hy vọng với phương pháp giải bám sát chương trình sách giáo khoa giúp các em ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi sắp tới.

Giải bài 25.16 trang 70 SBT vật lí 8

Một nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 128g chứa 240g nước ở nhiệt độ 8,4°C. Người ta thả vào nhiệt lượng kế một miếng hợp kim khối lượng 192g làm nóng tới 100°C. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 21,5°C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K; của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt dung riêng của hợp kim. Hợp kim đó có phải là hợp kim của đồng và sắt không?Tại sao?

Hướng dẫn giải bài

Sử dụng công thức tính nhiện lượng \(Q = mc\Delta t\)

Bạn đang xem: Giải bài 25.16 trang 70 SBT vật lí 8

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Nhiệt lượng kế: m1 = 128g = 0,128kg; t1 = 8,4; c1 = 380J/kg.K

Nước: m2 = 240g = 0,24kg; t2 = 8,4; c2 = 4200J/kg.K

Hợp kim: m3 = 192g = 0,192kg; t3 = 100

tcân bằng = t = 21,5

Tìm c3 = ?

Lời giải: 

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vào:

Q1 = m1C(t – t1) = 0.128. 380 (21,5 – 8,4) = 637,184J

Q2 = m2C(t – t2) = 0,24. 4200 (21,5 – 8,4) = 13204,8J

Nhiệt lượng miếng hợp kim tỏa ra:

Q3 = m3C(t3 – t) = 0.192. C3 (100 – 21,5) = 15,072. C3

Ta có: Q1 + Q2 = Q3 = 637,184 + 13204,8 = 15,072. C3

⇒ C3 ≈ 918 J/kg.K

Hợp kim này không thể là hợp kim của đồng và sắt vì cả hai chất đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918J/kg.K

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đăng bởi: Khoa Vật Lý – Trường ĐHSPHN

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập, Vật Lí Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *